top of page
12.png

Tankar, Känslor och Energi

Många lever idag ett stressigt liv. Vi blir bombarderad av måsten och tiden räcker inte till. Vi är stimulerad av ett överflöd av information som är mer än vad de flesta klarar av under en längre period. Det moderna samhället gör att vi idag inte lever optimalt för vad vi hälsomässigt behöver. Det fantastiska med oss männiksor är dock att vi är väldigt bra på att anpassa oss.

Det finns många smarta metoder att jobba med egenutveckling idag. Att förstå oss själva bättre gör oss mer grundade och gladare.  

Under livets gång utsätts vi för olika prövningar. Allt vi går igenom i livet påverkar oss och vara val här och nu. Vi programmerar oss själva hur vi ska reagera. Ibland blir denna programmering inte optimal då kroppen alltid prioriterar överlevnad framför allt annat. Och om den läser in hot i vardagen av vardagliga bestyr betyder det ett konstant påslag av sympatiska systemet. Sympatiska systemet är jättebra och ökar energin i kroppen så vi kan springa från fara. Vi behöver dock en balans mellan sympatika systemet och prasympatiska, vårt lugn och ro system. Det är i det parasympatiska systemet vi kan återhämta oss och också göra förändringar.

Traumatiska situationer kan därför hindra oss i livet men de är även våra bästa livscoacher. Vi utvecklas oftast mest när livet är som tuffast på gott och ont.

På det sättet vi jobbar så hjälper vi våra kunder att hitta insikter för att göra förändringar. Vi hjälper till att hitta ett sätt att komma tillbaka in i kroppen och grunda oss så vi kan stå stadigt på jorden och inte påverkas lika mycket av allt brus runt omkring. Att förstå och hantera våra emotioner samt lära oss våra tankars betydelse kan göra stor skillnad för vår energi.

Vårt energisystem finns på alla nivåer då allt är energi. Om vi är högkänsliga eller energikänsliga för andras känslostämningar och tankar så är det viktigt att få verktyg att hantera detta. Vi är i ett konstant kommunikationsutbyte med de människor vi har runt omkring oss. Beroende på hur den kommunikationen ter sig så påverkar den automatiskt hur vi mår. 

Om vi mår dåligt över något så har vi en tendens att gå in i försvar. Vårt bindväv/fascia blir hårdare för att skydda oss från fara, lymfsystemet blir trögare. Vi drar även ofta ihop oss och skyddar våra ömtåliga organ på framsidan av kroppen. Vi är trots allt det enda "djuret" som går och visar upp våra mest vitala punkter för allmänheten. När vi går in i skydd så försämras vår hållning och rörelse. Detta gör att vi så småningom även kan få fysiska besvär. 

Långvarig stress använder upp våra fysiska resurser. Vi använder mer än vad vi skulle göra i vila. Kroppen hinner inte återhämta sig. Vi kan fastna i sympatiska systemet, vilket är en form av stagnation. I all form stagnation oavsett om det är fysiskt eller repiterande tankar som inte går att släppa, så behöver vi titta på det och balansera det för att vi ska återfå ett balanserat flöde både fysiskt och psykiskt och energimässigt.

Stagnation är ofta det som leder till ohälsa, därför är att hitta ett gott flöde i alla våra system viktigt för vår hälsa.

bottom of page